ตรวจงานสร้างบ้าน คุณเพ็ญนภา

ตรวจงานสร้างบ้าน คุณเพ็ญนภา เชียงใหม่

ตรวจบ้านและงานการก่อสร้างซึ่งยังตรวจพบจุดต่างๆที่ควรแก้ไขหลายจุด ทีมงานแม่ปิงวิศวกรรมได้ระบุตำแหน่งตามจุดที่ต้องแก้ไขให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขและเก็บงานต่อไป

แม่ปิงวิศวกรรม ให้บริการตรวจบ้าน ตรวจรับบ้าน ช่วยให้ประหยัดเวลาและการตรวจจากทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และเรายังเป็นผู้ให้บริการในการตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นรายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการใช้ความสามารถและประสบการณ์บริการลูกค้าอย่างเต็มที่

 

มกราคม 2015