ตรวจบ้าน คุณปาริชาติ สันทราย

ตรวจบ้าน ลูกค้าคุณปาริชาติ อำเภอสันทราย เชียงใหม่

เป็นการตรวจงานระหว่างก่อสร้างซึ่งตรวจพบจุดต่างๆที่ควรแก้ไขเป็นจำนวนมาก ซึ่งทีมงานแม่ปิงวิศวกรรมไม่สามารถปล่อยให้ลูกค้าของเราได้บ้านที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอย่างเด็ดขาด เราจึงได้เข้มงวดในการตรวจสอบและได้ระบุตำแหน่งตามจุดที่ต้องแก้ไขให้กับผู้รับเหมาและส่งรายงานการตรวจแจ้งลูกค้าเพื่อติดตามการแก้ไขต่อไป

แม่ปิงวิศวกรรม ให้บริการตรวจบ้าน ตรวจรับบ้าน ช่วยให้ประหยัดเวลาและการตรวจจากทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี และเรายังเป็นผู้ให้บริการในการตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นรายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการใช้ความสามารถและประสบการณ์บริการลูกค้าอย่างเต็มที่