ตรวจบ้าน คุณวนิดา

แม่ปิงวิศวกรรม ตรวจบ้าน ความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้กับลูกค้า คุณวนิดา

มีพบจุดที่ต้องแก้ไขอยู่หลายจุด เราจึงได้ทำการระบุตำแหน่งให้กับผู้รับเหมาเพื่อแก้ไขงานให้ลูกค้า

ใช้บริการแมปิงวิศวกรรม ตรวจบ้าน ตรวจรับบ้าน ช่วยให้ประหยัดเวลา และไม่ต้องกังวลก่อสร้างเพราะเราช่วยดูแลให้เหมือนที่เราตรวจบ้านให้คนในครอบครัวของเราเอง

 

มกราคม 2014