ตรวจรับบ้าน คุณบุญทวี

ตรวจรับบ้าน ก่อนโอน ลูกค้าคุณบุญทวี เชียงใหม่

ตรวจงานระหว่างก่อสร้าง และตรวจความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ เช่น ตรวจการเดินสายไฟ ตรวจท่อระบายน้ำ ตรวจจุดต่างๆที่ควรแก้ไข พร้อมระบุตำแหน่งจุดที่ต้องแก้ไขให้กับผู้รับเหมาแก้ไขต่อไป

แมปิงวิศวกรรม ให้บริการตรวจบ้าน ตรวจรับบ้าน ช่วยให้ประหยัดเวลาและการตรวจจากทีมวิศวกรมืออาชีพ