ตรวจรับบ้าน สันทรายสิริ

แม่ปิงวิศวกรรม ตรวจรับบ้าน ตรวจความเรียบร้อยงานก่อสร้างให้กับลูกค้า ในหมูบ้าน สันทรายสิริ เชียงใหม่

มีพบจุดที่ต้องแก้ไขอยู่หลายจุด เราจึงได้ทำการมาร์คตำแหน่งให้กับผู้รับเหมาให้เข้ามาแก้ไขงานก่อนที่จะลูกค้าของเราจะรับโอนบ้าน

ใช้บริการแมปิงวิศวกรรม ตรวจบ้าน ตรวจรับบ้าน ช่วยให้ประหยัดเวลา และไม่ต้องกังวลก่อสร้างเพราะเราช่วยดูแลให้เหมือนที่เราตรวจบ้านให้คนในครอบครัวของเราเอง