ตัวอย่าง 3D ไร่กชกร

งานออกแบบ 3D  ประกอบไปด้วย

  • บ้านต้นไม้
  • ร้านอาหาร
  • บ้านพักตากอากาศ
  • บ้านพักสำหรับพระสงฆ์