โรงแรมโฟร์ซีซั่น เท้นต์ แคมป์ สามเหลี่ยมทองคำ

ทาง หจก.แม่ปิงวิศวกรรม ได้ทำงานตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น

เพื่อทำการปรับปรุงอาคารในโรงแรม