เกี่ยวกับเรา

บริษัท แม่ปิงวิศวกรรม จำกัด คือผู้ให้บริการด้านการก่อสร้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การเขียนแบบบ้าน วางแผนงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง ตรวจรับบ้าน ตรวจรับคอนโดก่อนโอนกรรมสิทธิ์ งานควบคุมโครงการ และงานปรับปรุงต่อเติม

นอกจากนี้เรายังเป็นผู้นำในการบริการตรวจรับบ้านและคอนโดขึ้นเป็นเจ้าแรกใน เชียงใหม่ ผลักดันและพัฒนารูปแบบการ บริการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักจากสังคมอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสังคมเริ่มเล็ง เห็นความสำคัญเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับมากขึ้น ต่อมาจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ บริหารงานใหม่ โดยการก่อตั้งเป็นนิติบุคคลในนามของ “ หจก. แม่ปิงวิศวกรรม” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2539 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหวังผลให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ ซึ่งการดำเนิน ธุรกิจจะเน้นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการควบคู่ไปกับการยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณใน การประกอบวิชาชีพอย่างเคร่งครัด จนทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้ใช้บริการ ผู้รับเหมา โครงการและหมู่บ้านต่างๆ เป็นอย่างดี

บริษัท แม่ปิงวิศวกรรม จำกัด ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้นำในด้านบริการตรวจสอบงานก่อสร้าง ที่ปรึกษางานก่อสร้าง บริการตรวจรับบ้านและตรวจรับคอนโด โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นทางออกของงานก่อสร้าง และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการที่กำลังจะทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งการสร้างบ้าน สร้างอาคาร และสร้างโรงงาน หรือผู้ที่กำลังจะซื้อที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว คอนโด ฯลฯ โดยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้ช่วยท่านด้วยบริการที่ทรงประสิทธิภาพของเรา

OUR CUSTOMERS

DOWNLOAD A COMPLETE CATALOG OF OUR SERVICES AND PROJECTS SPECIFICATIONS
Download